ახალი ენერგია

ახალი ენერგია

კერამიკული ფირფიტის არჩევანი და ადგილი

მასალა მომზადებული ხელით და შერჩეული დელტა რობოტის მიერ
ნახევრად პროდუქტები გაიტაცა ხელით
დასრულებულია ერთიანი ავტომატიზაციის პროცესი

სიჩქარე 24ppm/ კომპლექტი
დაზოგე 2 შრომა
ეფექტურობა + 120%
ROI: 11 თვე

● 01 შემთხვევის ვიდეო ახალ ენერგიაში
● 02 ვაკუუმის ბუდე
● 03 Robotic Pick and Place