სკარა რობოტი

სკარა რობოტი

SH800 Scara რობოტი

ST-480-A Scara Robot

ST-480-B Scara Robot

ST-620-A რობოტი Scara

ST-620-B Scara Robot

ST-800-A რობოტი Scara

ST-800-B Scara Robot